Mindfulness

Wat is mindfulness

Mindfulness betekent bewust aandacht hebben voor wat zich in het huidige moment in en om jou afspeelt, zonder het meteen te willen veranderen of er een oordeel over te hebben. Wakker en aanwezig zijn, bij onszelf en de ander.

Aandacht voor de mooie momenten, zoals de zon op je huid, het briesje door je haren, de lach van een onbekende of een heerlijk kopje koffie. Momenten van verbinding en verwondering. En ook aandacht voor de moeilijke momenten. Voor alles wat ons belast. Zoals stress, pijn of somberheid. Wat zijn stressvolle momenten voor jou? Waar leiden gedachten misschien tot meer stress. Welke gewoontes of patronen herken je bij jezelf, welke zijn behulpzaam en welke niet? 

Met bewuste aandacht zie je de dingen meer zoals ze echt zijn en leer je afstand te nemen van gedachtenspinsels en automatische reacties. Je gaat opmerken dat je ook anders kan omgaan met bepaalde situaties, gevoelens of gedachten, waardoor je minder stress en meer grip op je leven ervaart.

Mindfulness is geen snelle oplossing of een trucje. Het trainen van de aandacht vraagt om een open en nieuwsgierige houding, een portie moed èn een tijdsinvestering. Één ding is zeker, wat je erin stopt aan tijd en energie haal je er ook weer uit!

' You can't stop the waves,
but you can learn to surf'

- Jon Kabat-Zinn -

Een bekende uitspraak van Jon Kabat-Zinn, de grondlegger van de mindfulness MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) training.

Met Mindfulness train je je brein om aandacht te geven aan het huidige moment. Het kost tijd, aandacht en energie om het te leren. Net als met surfen… Surfen leer je in stapjes. Vaak eerst op het droge, daarna vlakbij de kust en zo leer je steeds beter je balans te bewaren op de plank. Er zijn altijd golven op de zee, soms zijn ze klein en haast niet merkbaar en soms heel groot en overweldigend. Deze golven zijn niet tegen te houden of te beïnvloeden, maar je kunt wel leren hier zo goed mogelijk op te reageren; leren surfen.

En dit is precies de kern van deze training. Mindfulness kan je helpen de balans te bewaren tijdens alle ‘weersomstandigheden’ in het leven. Of het nu stormt, de zon schijnt, somber of mistig is.

Voor wie

De MBSR is bestemd voor mensen met uiteenlopende klachten. Pijn, piekeren, stress, slapeloosheid of burn-out klachten. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat deelnemers aan de MBSR training een zeer positieve uitwerking ervaren op hun klachten.

Er zijn veel mensen die ervoor kiezen om een training te volgen zonder dat ze echt klachten of problemen hebben. Mindfulness kan voor iedereen van toegevoegde waarde zijn in het leven. 

Dankzij de praktische insteek van het MBSR programma, is de training geschikt voor iedereen. Iedere volwassene, jong of oud, met of zonder klachten is welkom! 

Waarom mindfulness

We leven snel en met weinig aandacht. We raken voortdurend afgeleid door duizenden prikkels die zowel in- als om ons heen zijn. Elke dag weer opnieuw en vaak zonder dat je het zelf door hebt. Terwijl dit wel de nodige energie kost. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van leven. In plaats van je steeds weer mee te laten nemen door de onrust in je hoofd, door lastige emoties of door de spanning in je lichaam, helpt mindfulness je deze spiraal te doorbreken en een basis van rust en ontspanning te vinden.

Mindfulness geeft nieuwe inzichten, vermindert het piekeren, je ervaart meer rust en veerkracht, leeft intenser en met meer voldoening en je zal je meer bewust worden van aangeleerde patronen. Je leert bewust keuzes te maken in plaats van automatisch reageren. Hierdoor merk je stressprikkels eerder en beter op en ga je anders om met gedachtenpatronen die niet behulpzaam zijn. Je wordt opmerkzamer, kunt je grenzen beter bewaken en het zet je in je kracht. Om van daaruit keuzes te maken die goed zijn voor jouw welzijn.  

Natuurlijk is het niet altijd nodig om mindful te zijn. Het kan ook handig zijn om iets op de automatische piloot te doen terwijl je over iets anders nadenkt. En natuurlijk is het ook nodig om na te denken over de toekomst of om iets wat voorbij komt te evalueren of verwerken. Alleen is de balans vaak helemaal zoek. En zijn we daar overmatig mee bezig of houden we ons bezig met dingen die nooit gaan gebeuren of maken we ons zorgen over zaken die we onszelf in het hoofd halen. 

Mindfulness leert je op een zachte manier meebewegen met alles wat voorbijkomt in het dagelijkse leven.

Wat je vandaag doet kan al je morgens verbeteren!

Ik nodig je graag uit om uit de sneltrein te stappen en met nieuwsgierigheid stil te staan IN het moment met volle aandacht voor jezelf! 

 

SCHOONHEID.

Ik zie,

Ik zie,

Wat jij niet ziet,